LA HUMLE SUSE

La Humla Suse jobber med å sikre humlens levekår i Norge. I et samarbeid med Norges fremste hume eksperter og bønder har de iverksatt prosjekter for å forbedre levekårene for humlene. For å spre kunnskapen til folket og dokumentere tiltakene en kan gjøre har vi i Svalheim Media produsert fire videoer.

Hver video er knyttet til et spesifikt tiltak som bønder og kommuner i hele landet kan benytte for å sikre humlens levekår. Vårt formål var å produsere informerende og engasjerende innhold.

Dette gjennomført vi gjennom

  • Personlige og jordnære intervjuer

  • Estetiske scener gjennom dronefilming 

  • Informativ voiceover med positivt ladet musikk

Vi jobber hele tiden med å skape nytt online content for Malteriet gjennom produktbilder og vidoeklipp.
Vi jobber nå med et helårs dekkende reklameprosjekt og gleder oss til å vise den frem senere i år.