Humleforskerne | La Humla Suse
Unge Humleforskere er et prosjekt i regi av La Humla Suse, med den målsetning å:

Formidle betydningen av kartlegging av humler.

Styrke tiltak som bedrer levekår for humler i Norge.

Motivere til engasjement og handlekraft.

Formidle redskap og prinsipper for forskning som egner seg for barn og som katalyserer nysgjerrighet og tilstedeværelse i og for naturen.


Svalheim Media produserte denne korte videoen fra fotografier tatt av Monica Marcella i sommer. Arbeidet er gjennomført i Adobe After Effects, Photoshop og Premiere