Kantsoneprosjektet 2019 | La Humla Suse

Updated: Dec 20, 2020

La Humla Suse jobber med å sikre humlens levekår i Norge. I et samarbeid med Norges fremste humleeksperter og bønder har de iverksatt prosjekter for å forbedre levekårene for humlene.


Svalheim Media ble hyret inn for å dokumentere innsatsen og fremgangen hos de forskjellige bøndene i prosjektet, som blir brukt til formidling av arbeidet i sosiale medier.


Hver video er knyttet til et spesifikt tiltak som bønder og kommuner i hele landet kan benytte for å sikre humlens levekår. Målsetningen var å produsere informativt, underholdende og inspirerende videoer som ville bidra til at andre gjennomførte lignende tiltak hos seg.

Alle filmene er tilgjengelig på Svalheim Medias Youtube-kanal