Nordenprosjektet | La Humla Suse

Updated: Jan 26Nordenprosjektet er et samarbeid mellom interesseorganisasjoner fra Estonia, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Formålet er å gi mer oppmerksomhet til de ville pollinatorene i naturen og utfordringene de står ovenfor, samt gi konkrete tiltak som kan gjennomføres.


Svalheim Media har produsert videoen på både norsk og engelsk, på oppdrag for La Humla Suse. Manus er skrevet av Eirin Bruholt fra La Humla Suse, og ytterligere video er brukt fra den Estiske filmen "Bumblebees and their monitoring", av Eneli Viik og Erik Lööper. Arbeidet er gjennomført i After Effects, Premiere, Illustrator, Photoshop og Audition.